Här kan du utmana dina kunskaper och se vad du egentligen vet om klimakteriet. Förhoppningsvis kommer du också lära dig något nytt på vägen.

Dela och sprid bland dina vänner – och glöm inte att prata om klimakteriet, en fråga som behöver komma ut!

Lycka till!

Starta Klimakteriekollen

Produkter och rådgivning om klimakteriet, läs mer Produkter och rådgivning om klimakteriet, läs mer

Varje år firas Internationella klimakteriedagen, en dag som uppmärksammar besvär kopplade till klimakteriet. Vilket datum infaller denna dag på?

Nästa fråga

Så många som 85 procent av de som går igenom klimakteriet upplever någon form av besvär kopplat till det. Att plötsligt bli mycket varm är ett besvär som kvinnor kan drabbas av. Vad kallas dessa värmeattacker?

Nästa fråga

En kvinna föds med cirka 1 miljon ägganlag men redan vid puberteten har det minskat till cirka 400 000–500 000 och i 50-årsåldern finns det få kvar. Hur många av det ursprungliga antalet anlag mognar till befruktningsdugliga ägg?

Nästa fråga

Många tycker att det finns fördelar med att komma in i klimakteriet. I en studie fick respondenterna svara på vilka positiva fördelar de ser med klimakteriet. Vilken fördel tror du hamnade överst på listan?

Nästa fråga

Klimakteriet kopplas oftast till kvinnor och de flesta läkare är idag överens om att mannen inte har ett klimakterium som motsvarar kvinnans. Däremot minskar mäns nivåer av testosteron men betydligt långsammare. Det finns en benämning som ibland används istället för det manliga klimakteriet. Vilket av följande ord är det?

Nästa fråga

När nivåerna med östrogen minskar blir slemhinnorna i underlivet och urinröret tunnare och torrare. Detta kan även innebära att de blir skörare vilket kan ge besvär som sveda, klåda och sparsamma ytliga blödningar. En del kan också ofta känna sig kissnödiga. Vad kallas detta besvär?

Nästa fråga

Sättet att se på klimakteriet har skiftat under historiens gång. Idag är de flesta eniga om att klimakteriet inte ska betraktas som en sjukdom samtidigt som besvären inte ska bagatelliseras. Det finns olika behandlingar för kvinnor som upplever besvär. En av dessa behandlingar innebär att man använder ett hormon, vilket?

Nästa fråga

Kost, livsstil och en positiv inställning kan påverka upplevelsen av klimakteriet. I Asien ser man i de flesta fall med vördnad på en kvinnas åldrande. I Asien kallas klimakteriet något annat, vad?

Nästa fråga

Klimakteriet är en övergångsperiod och går att likna vid en slags omvänd pubertet, alltså inte en slutpunkt eller en sjukdom. Perioden brukar börja några år innan mensen upphör och sluta några år efter. I vilken ålder tror du att det är vanligast att hamna i klimakteriet?

Nästa fråga

Hur vi pratar om klimakteriet kan påverka vår bild och upplevelse av det. I Sverige har drygt fyra av tio en negativ bild av klimakteriet men hur många av de som genomgått klimakteriet tror du upplevde det som en besvärlig period?

Nästa fråga

En kvinnas östrogennivåer minskar i och med klimakteriet men sinar de någonsin?

Nästa fråga

Det är inte bara människan som hamnar i klimakteriet, det finns ytterligare ett däggdjur som man vet hamnar i klimakteriet. Vilket?

Nästa fråga

Cirka 1 procent av alla kvinnor går in i klimakteriet innan de fyllt 40 år och 1 promille innan de fyllt 30 år. Vad kallas det tidiga klimakteriet?

Nästa fråga

Det finns en rad påståenden kring klimakteriet. Ett är att om man får mens tidigt innebär det att man även går in i klimakteriet tidigt. Sant eller falskt?

Nästa fråga

Det har visat sig att kvinnor som motionerar ofta har mindre besvär. Hur många gånger i veckan tror du att man behöver motionera för att lindra besvären?

Nästa fråga

Fråga 1

Varje år firas Internationella klimakteriedagen, en dag som uppmärksammar besvär kopplade till klimakteriet. Vilket datum infaller denna dag på?

Bakom den Internationella klimakteriedagen står International Menopause Society (IMS) i samarbete med Världshälsoorganisationen WHO.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 2

Så många som 85 procent av de som går igenom klimakteriet upplever någon form av besvär kopplat till det. Att plötsligt bli mycket varm är ett besvär som kvinnor kan drabbas av. Vad kallas dessa värmeattacker?

Värmevallningar är ett vanligt besvär och kommer som plötsliga vågor av hetta med efterföljande svettningar.
(Källa 1177)

Fråga 3

En kvinna föds med cirka 1 miljon ägganlag men redan vid puberteten har det minskat till cirka 400 000–500 000 och i 50-årsåldern finns det få kvar. Hur många av det ursprungliga antalet anlag mognar till befruktningsdugliga ägg?

Cirka 600 ägganlag mognar till befruktningsdugliga ägg, resterande tillbakabildas stegvis och i 50-årsåldern finns det få ägganlag kvar. Det är av denna anledning, möjligheterna att bli gravid minskar ju äldre man blir.
(Källa: 1177)

Fråga 4

Många tycker att det finns fördelar med att komma in i klimakteriet. I en studie fick respondenterna svara på vilka positiva fördelar de ser med klimakteriet. Vilken fördel tror du hamnade överst på listan?

I en stor undersökning bland svenska kvinnor och män svarar majoriteten att det som är positivt med klimakteriet är att kvinnor slipper få mens.
(Källa: Undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Apoteksgruppen)

Fråga 5

Klimakteriet kopplas oftast till kvinnor och de flesta läkare är idag överens om att mannen inte har ett klimakterium som motsvarar kvinnans. Däremot minskar mäns nivåer av testosteron men betydligt långsammare. Det finns en benämning som ibland används istället för det manliga klimakteriet. Vilket av följande ord är det?

Andropausen hade sin högkonjunktur på 90-talet då en rad vetenskapliga artiklar publicerades och Andropaussällskapet bildades. Även speciella andropauskliniker öppnade, bland annat i USA, Indien, Australien, Mexico och Finland.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 6

När nivåerna med östrogen minskar blir slemhinnorna i underlivet och urinröret tunnare och torrare. Detta kan även innebära att de blir skörare vilket kan ge besvär som sveda, klåda och sparsamma ytliga blödningar. En del kan också ofta känna sig kissnödiga. Vad kallas detta besvär?

Besvär med slemhinnor och urinrör kommer ofta något eller några år efter menopausen. Det finns slidpiller och kräm med östrogen receptfritt på apoteket som kan lindra besvären. Blir man inte tillräckligt våt vid sex finns det neutral olja och glidmedel som hjälpmedel.
(Källa: 1177 och Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 7

Sättet att se på klimakteriet har skiftat under historiens gång. Idag är de flesta eniga om att klimakteriet inte ska betraktas som en sjukdom samtidigt som besvären inte ska bagatelliseras. Det finns olika behandlingar för kvinnor som upplever besvär. En av dessa behandlingar innebär att man använder ett hormon, vilket?

För den som har stora problem med värmevallningar, sömn och svettningar finns tabletter, gel och plåster med östrogen som minskar besvären. Dessa behandlingar ska endast göras under en begränsad tid då man sett att risken för bröstcancer kan öka om man använder östrogen under många år.
(Källa: 1177 och Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 8

Kost, livsstil och en positiv inställning kan påverka upplevelsen av klimakteriet. I Asien ser man i de flesta fall med vördnad på en kvinnas åldrande. I Asien kallas klimakteriet något annat, vad?

Kvinnor i Asien besväras inte av klimakteriet på samma sätt som vi gör. Bidragande faktorer kan vara värderingar och förväntningar men även livsstil och kost spelar in.
(Källa: kvinnoliv.se/postivt-med-klimakteriet/ )

Fråga 9

Klimakteriet är en övergångsperiod och går att likna vid en slags omvänd pubertet, alltså inte en slutpunkt eller en sjukdom. Perioden brukar börja några år innan mensen upphör och sluta några år efter. I vilken ålder tror du att det är vanligast att hamna i klimakteriet?

Exakt när klimakteriet infaller är svårt att säga men de flesta kvinnor kommer i klimakteriet mellan 45–57 års ålder. Exakt varför det skiljer sig så mycket vet man inte riktigt, det kan bero på arv men även på livsstil.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av och 1177)

Fråga 10

Hur vi pratar om klimakteriet kan påverka vår bild och upplevelse av det. I Sverige har drygt fyra av tio en negativ bild av klimakteriet men hur många av de som genomgått klimakteriet tror du upplevde det som en besvärlig period?

En av fyra kvinnor som faktiskt har genomgått klimakteriet upplevde det som en besvärlig period.
(Källa: Undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Apoteksgruppen)

Fråga 11

En kvinnas östrogennivåer minskar i och med klimakteriet men sinar de någonsin?

Nivåerna av östrogen hos en kvinna minskar men de sinar faktiskt aldrig.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 12

Det är inte bara människan som hamnar i klimakteriet, det finns ytterligare ett däggdjur som man vet hamnar i klimakteriet. Vilket?

Späckhuggarhonan har en mycket lång klimakterieperiod. Hon är fertil upp till 30–40 års ålder och kan därefter leva upp till hon blir 90 år. Forskning visar att hon är särskilt viktig för sina vuxna söner. Om mamman dör ökar också dödligheten bland sönerna kraftigt.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 13

Cirka 1 procent av alla kvinnor går in i klimakteriet innan de fyllt 40 år och 1 promille innan de fyllt 30 år. Vad kallas det tidiga klimakteriet?

Prematur ovarian failure (POF) innebär att en kvinna kommer i klimakteriet före 40 års ålder. Man vet inte säkert vad POF beror på men det finns viss ärftlighet. Vidare kan vissa sjukdomar, skador på äggstockarna eller kromosomavvikelser vara bidragande faktorer.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 14

Det finns en rad påståenden kring klimakteriet. Ett är att om man får mens tidigt innebär det att man även går in i klimakteriet tidigt. Sant eller falskt?

Detta är en myt, tidpunkten för när man går in i puberteten och klimakteriet påverkas inte av samma faktorer så detta samband finns inte.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 15

Det har visat sig att kvinnor som motionerar ofta har mindre besvär. Hur många gånger i veckan tror du att man behöver motionera för att lindra besvären?

Det har visat sig att kvinnor som motionerar minst en gång i veckan mår bättre såväl fysiskt som psykiskt än de som inte gör det. Att röra på sig är positivt för humöret och kan lindra svettningar och värmevallningar.
(Källa: 1177)

Gör om testet
Produkter och rådgivning om klimakteriet, läs mer Produkter och rådgivning om klimakteriet, läs mer