Här kan du utmana dina kunskaper och se vad du egentligen vet om klimakteriet. Förhoppningsvis kommer du också lära dig något nytt på vägen.

Dela och sprid bland dina vänner – och glöm inte att prata om klimakteriet, en fråga som behöver komma ut!

Lycka till!

Starta Klimakteriekollen

Produkter och rådgivning om klimakteriet, läs mer Produkter och rådgivning om klimakteriet, läs mer

Det är inte bara människan som hamnar i klimakteriet, det finns ytterligare ett däggdjur som man vet hamnar i klimakteriet. Vilket?

Nästa fråga

På Yucatanhalvön lever ett folkslag som inte brottas med klimakteriebesvär utan välkomnar klimakteriet som en viktig fas i en kvinnas liv. Vilket folkslag handlar det om?

Nästa fråga

Många tycker att det finns fördelar med att komma in i klimakteriet. I en studie fick respondenterna svara på vilka positiva fördelar de ser med klimakteriet. Vilken fördel tror du hamnade överst på listan?

Nästa fråga

I vissa delar av världen ser kvinnor faktiskt fram emot klimakteriet, vilket likställs med frihet. I vilket land är detta ett vanligt tankesätt?

Nästa fråga

Orsaken till det kvinnliga klimakteriet är att mängden av ett visst hormon minskar. Vilket hormon är det?

Nästa fråga

Hur vi pratar om klimakteriet kan påverka vår bild och upplevelse av det. I Sverige har drygt fyra av tio en negativ bild av klimakteriet men hur många av de som genomgått klimakteriet tror du upplevde det som en besvärlig period?

Nästa fråga

En kvinna föds med cirka 1 miljon ägganlag men redan vid puberteten har det minskat till cirka 400 000–500 000 och i 50-årsåldern finns det få kvar. Hur många av det ursprungliga antalet anlag mognar till befruktningsdugliga ägg?

Nästa fråga

Att träna bäckenbottenmuskulaturen kan minska risken för urinläckage och kan upplevas öka känsligheten att njuta av sex. Det finns en övning som hjälper till att träna dessa viktiga delar. Vad kallas denna övning?

Nästa fråga

Klimakteriet kopplas av många ihop med minskad sexlust. Påverkas kvinnans sexlust av de minskade hormonmängderna?

Nästa fråga

Klimakteriet är en övergångsperiod och går att likna vid en slags omvänd pubertet, alltså inte en slutpunkt eller en sjukdom. Perioden brukar börja några år innan mensen upphör och sluta några år efter. I vilken ålder tror du att det är vanligast att hamna i klimakteriet?

Nästa fråga

Varje år firas Internationella klimakteriedagen, en dag som uppmärksammar besvär kopplade till klimakteriet. Vilket datum infaller denna dag på?

Nästa fråga

En kvinnas östrogennivåer minskar i och med klimakteriet men sinar de någonsin?

Nästa fråga

Det har visat sig att kvinnor som motionerar ofta har mindre besvär. Hur många gånger i veckan tror du att man behöver motionera för att lindra besvären?

Nästa fråga

Cirka 1 procent av alla kvinnor går in i klimakteriet innan de fyllt 40 år och 1 promille innan de fyllt 30 år. Vad kallas det tidiga klimakteriet?

Nästa fråga

Så många som 85 procent av de som går igenom klimakteriet upplever någon form av besvär kopplat till det. Att plötsligt bli mycket varm är ett besvär som kvinnor kan drabbas av. Vad kallas dessa värmeattacker?

Nästa fråga

Fråga 1

Det är inte bara människan som hamnar i klimakteriet, det finns ytterligare ett däggdjur som man vet hamnar i klimakteriet. Vilket?

Späckhuggarhonan har en mycket lång klimakterieperiod. Hon är fertil upp till 30–40 års ålder och kan därefter leva upp till hon blir 90 år. Forskning visar att hon är särskilt viktig för sina vuxna söner. Om mamman dör ökar också dödligheten bland sönerna kraftigt.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 2

På Yucatanhalvön lever ett folkslag som inte brottas med klimakteriebesvär utan välkomnar klimakteriet som en viktig fas i en kvinnas liv. Vilket folkslag handlar det om?

Mayaindianerna välkomnar klimakteriet då det är då en kvinnas spirituella egenskaper når sin höjdpunkt och kvinnan i fråga får en högre status i samhället.
(Källa: kvinnoliv.se/postivt-med-klimakteriet/ )

Fråga 3

Många tycker att det finns fördelar med att komma in i klimakteriet. I en studie fick respondenterna svara på vilka positiva fördelar de ser med klimakteriet. Vilken fördel tror du hamnade överst på listan?

I en stor undersökning bland svenska kvinnor och män svarar majoriteten att det som är positivt med klimakteriet är att kvinnor slipper få mens.
(Källa: Undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Apoteksgruppen)

Fråga 4

I vissa delar av världen ser kvinnor faktiskt fram emot klimakteriet, vilket likställs med frihet. I vilket land är detta ett vanligt tankesätt?

I Botswana har man ofta en positiv syn på klimakteriet. Man slipper tänka på mensen och på att bli gravid igen. Kanske är det just det positiva tankesättet som gör att det är ovanligt med klimakteriebesvär i Botswana?
(Källa: kvinnoliv.se/postivt-med-klimakteriet/ )

Fråga 5

Orsaken till det kvinnliga klimakteriet är att mängden av ett visst hormon minskar. Vilket hormon är det?

Det är könshormonet östrogen som minskar i kroppen och stannar sedan på en lägre nivå resten av livet.
(Källa: 1177)

Fråga 6

Hur vi pratar om klimakteriet kan påverka vår bild och upplevelse av det. I Sverige har drygt fyra av tio en negativ bild av klimakteriet men hur många av de som genomgått klimakteriet tror du upplevde det som en besvärlig period?

En av fyra kvinnor som faktiskt har genomgått klimakteriet upplevde det som en besvärlig period.
(Källa: Undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Apoteksgruppen)

Fråga 7

En kvinna föds med cirka 1 miljon ägganlag men redan vid puberteten har det minskat till cirka 400 000–500 000 och i 50-årsåldern finns det få kvar. Hur många av det ursprungliga antalet anlag mognar till befruktningsdugliga ägg?

Cirka 600 ägganlag mognar till befruktningsdugliga ägg, resterande tillbakabildas stegvis och i 50-årsåldern finns det få ägganlag kvar. Det är av denna anledning, möjligheterna att bli gravid minskar ju äldre man blir.
(Källa: 1177)

Fråga 8

Att träna bäckenbottenmuskulaturen kan minska risken för urinläckage och kan upplevas öka känsligheten att njuta av sex. Det finns en övning som hjälper till att träna dessa viktiga delar. Vad kallas denna övning?

Denna övning heter knipövning och är en färskvara som helst ska göras dagligen.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 9

Klimakteriet kopplas av många ihop med minskad sexlust. Påverkas kvinnans sexlust av de minskade hormonmängderna?

Kvinnors förmåga att reagera vid sexuell tändning är lika stor och snabb hos kvinnor med höga som låga östrogenhalter. De främsta orsakerna till eventuell minskad sexlust är inte kroppsliga utan psykologiska, sociala och kulturella.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 10

Klimakteriet är en övergångsperiod och går att likna vid en slags omvänd pubertet, alltså inte en slutpunkt eller en sjukdom. Perioden brukar börja några år innan mensen upphör och sluta några år efter. I vilken ålder tror du att det är vanligast att hamna i klimakteriet?

Exakt när klimakteriet infaller är svårt att säga men de flesta kvinnor kommer i klimakteriet mellan 45–57 års ålder. Exakt varför det skiljer sig så mycket vet man inte riktigt, det kan bero på arv men även på livsstil.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av och 1177)

Fråga 11

Varje år firas Internationella klimakteriedagen, en dag som uppmärksammar besvär kopplade till klimakteriet. Vilket datum infaller denna dag på?

Bakom den Internationella klimakteriedagen står International Menopause Society (IMS) i samarbete med Världshälsoorganisationen WHO.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 12

En kvinnas östrogennivåer minskar i och med klimakteriet men sinar de någonsin?

Nivåerna av östrogen hos en kvinna minskar men de sinar faktiskt aldrig.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 13

Det har visat sig att kvinnor som motionerar ofta har mindre besvär. Hur många gånger i veckan tror du att man behöver motionera för att lindra besvären?

Det har visat sig att kvinnor som motionerar minst en gång i veckan mår bättre såväl fysiskt som psykiskt än de som inte gör det. Att röra på sig är positivt för humöret och kan lindra svettningar och värmevallningar.
(Källa: 1177)

Fråga 14

Cirka 1 procent av alla kvinnor går in i klimakteriet innan de fyllt 40 år och 1 promille innan de fyllt 30 år. Vad kallas det tidiga klimakteriet?

Prematur ovarian failure (POF) innebär att en kvinna kommer i klimakteriet före 40 års ålder. Man vet inte säkert vad POF beror på men det finns viss ärftlighet. Vidare kan vissa sjukdomar, skador på äggstockarna eller kromosomavvikelser vara bidragande faktorer.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 15

Så många som 85 procent av de som går igenom klimakteriet upplever någon form av besvär kopplat till det. Att plötsligt bli mycket varm är ett besvär som kvinnor kan drabbas av. Vad kallas dessa värmeattacker?

Värmevallningar är ett vanligt besvär och kommer som plötsliga vågor av hetta med efterföljande svettningar.
(Källa 1177)

Gör om testet
Produkter och rådgivning om klimakteriet, läs mer Produkter och rådgivning om klimakteriet, läs mer