Här kan du utmana dina kunskaper och se vad du egentligen vet om klimakteriet. Förhoppningsvis kommer du också lära dig något nytt på vägen.

Dela och sprid bland dina vänner – och glöm inte att prata om klimakteriet, en fråga som behöver komma ut!

Lycka till!

Starta Klimakteriekollen

Produkter och rådgivning om klimakteriet, läs mer Produkter och rådgivning om klimakteriet, läs mer

Att träna bäckenbottenmuskulaturen kan minska risken för urinläckage och kan upplevas öka känsligheten att njuta av sex. Det finns en övning som hjälper till att träna dessa viktiga delar. Vad kallas denna övning?

Nästa fråga

Så många som 85 procent av de som går igenom klimakteriet upplever någon form av besvär kopplat till det. Att plötsligt bli mycket varm är ett besvär som kvinnor kan drabbas av. Vad kallas dessa värmeattacker?

Nästa fråga

Det finns en rad påståenden kring klimakteriet. Ett är att om man får mens tidigt innebär det att man även går in i klimakteriet tidigt. Sant eller falskt?

Nästa fråga

Kost, livsstil och en positiv inställning kan påverka upplevelsen av klimakteriet. I Asien ser man i de flesta fall med vördnad på en kvinnas åldrande. I Asien kallas klimakteriet något annat, vad?

Nästa fråga

Orsaken till det kvinnliga klimakteriet är att mängden av ett visst hormon minskar. Vilket hormon är det?

Nästa fråga

Motion, avslappningsövningar och kognitiv beteendeterapi är exempel på behandlingar som har visat sig i vissa fall lindra klimakteriebesvär. En ytterligare behandling som kan lindra besvär har varit godkänd som smärtlindringsmetod inom svensk sjukvård sedan 1984 och används bland annat vid graviditet och förlossning. Vad heter denna behandling?

Nästa fråga

Cirka 1 procent av alla kvinnor går in i klimakteriet innan de fyllt 40 år och 1 promille innan de fyllt 30 år. Vad kallas det tidiga klimakteriet?

Nästa fråga

Klimakteriet är en övergångsperiod och går att likna vid en slags omvänd pubertet, alltså inte en slutpunkt eller en sjukdom. Perioden brukar börja några år innan mensen upphör och sluta några år efter. I vilken ålder tror du att det är vanligast att hamna i klimakteriet?

Nästa fråga

Hur vi pratar om klimakteriet kan påverka vår bild och upplevelse av det. I Sverige har drygt fyra av tio en negativ bild av klimakteriet men hur många av de som genomgått klimakteriet tror du upplevde det som en besvärlig period?

Nästa fråga

En kvinnas östrogennivåer minskar i och med klimakteriet men sinar de någonsin?

Nästa fråga

Klimakteriet kopplas oftast till kvinnor och de flesta läkare är idag överens om att mannen inte har ett klimakterium som motsvarar kvinnans. Däremot minskar mäns nivåer av testosteron men betydligt långsammare. Det finns en benämning som ibland används istället för det manliga klimakteriet. Vilket av följande ord är det?

Nästa fråga

Klimakteriet kopplas av många ihop med minskad sexlust. Påverkas kvinnans sexlust av de minskade hormonmängderna?

Nästa fråga

Första tecknet på att klimakteriet närmar sig är oftast att mensen blir oregelbunden. Blödningarna kan komma tätare, mängden blod kan upplevas minska eller öka och blödningarna kan bli mer utdragna. Men vad beror den förändrade mensen på?

Nästa fråga

Det är inte bara människan som hamnar i klimakteriet, det finns ytterligare ett däggdjur som man vet hamnar i klimakteriet. Vilket?

Nästa fråga

När nivåerna med östrogen minskar blir slemhinnorna i underlivet och urinröret tunnare och torrare. Detta kan även innebära att de blir skörare vilket kan ge besvär som sveda, klåda och sparsamma ytliga blödningar. En del kan också ofta känna sig kissnödiga. Vad kallas detta besvär?

Nästa fråga

Fråga 1

Att träna bäckenbottenmuskulaturen kan minska risken för urinläckage och kan upplevas öka känsligheten att njuta av sex. Det finns en övning som hjälper till att träna dessa viktiga delar. Vad kallas denna övning?

Denna övning heter knipövning och är en färskvara som helst ska göras dagligen.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 2

Så många som 85 procent av de som går igenom klimakteriet upplever någon form av besvär kopplat till det. Att plötsligt bli mycket varm är ett besvär som kvinnor kan drabbas av. Vad kallas dessa värmeattacker?

Värmevallningar är ett vanligt besvär och kommer som plötsliga vågor av hetta med efterföljande svettningar.
(Källa 1177)

Fråga 3

Det finns en rad påståenden kring klimakteriet. Ett är att om man får mens tidigt innebär det att man även går in i klimakteriet tidigt. Sant eller falskt?

Detta är en myt, tidpunkten för när man går in i puberteten och klimakteriet påverkas inte av samma faktorer så detta samband finns inte.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 4

Kost, livsstil och en positiv inställning kan påverka upplevelsen av klimakteriet. I Asien ser man i de flesta fall med vördnad på en kvinnas åldrande. I Asien kallas klimakteriet något annat, vad?

Kvinnor i Asien besväras inte av klimakteriet på samma sätt som vi gör. Bidragande faktorer kan vara värderingar och förväntningar men även livsstil och kost spelar in.
(Källa: kvinnoliv.se/postivt-med-klimakteriet/ )

Fråga 5

Orsaken till det kvinnliga klimakteriet är att mängden av ett visst hormon minskar. Vilket hormon är det?

Det är könshormonet östrogen som minskar i kroppen och stannar sedan på en lägre nivå resten av livet.
(Källa: 1177)

Fråga 6

Motion, avslappningsövningar och kognitiv beteendeterapi är exempel på behandlingar som har visat sig i vissa fall lindra klimakteriebesvär. En ytterligare behandling som kan lindra besvär har varit godkänd som smärtlindringsmetod inom svensk sjukvård sedan 1984 och används bland annat vid graviditet och förlossning. Vad heter denna behandling?

Idag använder sig ett antal sjukhus i Sverige av akupunktur mot klimakteriebesvär. Akupunktur är emellertid fortfarande en omdiskuterad behandlingsmetod.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 7

Cirka 1 procent av alla kvinnor går in i klimakteriet innan de fyllt 40 år och 1 promille innan de fyllt 30 år. Vad kallas det tidiga klimakteriet?

Prematur ovarian failure (POF) innebär att en kvinna kommer i klimakteriet före 40 års ålder. Man vet inte säkert vad POF beror på men det finns viss ärftlighet. Vidare kan vissa sjukdomar, skador på äggstockarna eller kromosomavvikelser vara bidragande faktorer.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 8

Klimakteriet är en övergångsperiod och går att likna vid en slags omvänd pubertet, alltså inte en slutpunkt eller en sjukdom. Perioden brukar börja några år innan mensen upphör och sluta några år efter. I vilken ålder tror du att det är vanligast att hamna i klimakteriet?

Exakt när klimakteriet infaller är svårt att säga men de flesta kvinnor kommer i klimakteriet mellan 45–57 års ålder. Exakt varför det skiljer sig så mycket vet man inte riktigt, det kan bero på arv men även på livsstil.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av och 1177)

Fråga 9

Hur vi pratar om klimakteriet kan påverka vår bild och upplevelse av det. I Sverige har drygt fyra av tio en negativ bild av klimakteriet men hur många av de som genomgått klimakteriet tror du upplevde det som en besvärlig period?

En av fyra kvinnor som faktiskt har genomgått klimakteriet upplevde det som en besvärlig period.
(Källa: Undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Apoteksgruppen)

Fråga 10

En kvinnas östrogennivåer minskar i och med klimakteriet men sinar de någonsin?

Nivåerna av östrogen hos en kvinna minskar men de sinar faktiskt aldrig.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 11

Klimakteriet kopplas oftast till kvinnor och de flesta läkare är idag överens om att mannen inte har ett klimakterium som motsvarar kvinnans. Däremot minskar mäns nivåer av testosteron men betydligt långsammare. Det finns en benämning som ibland används istället för det manliga klimakteriet. Vilket av följande ord är det?

Andropausen hade sin högkonjunktur på 90-talet då en rad vetenskapliga artiklar publicerades och Andropaussällskapet bildades. Även speciella andropauskliniker öppnade, bland annat i USA, Indien, Australien, Mexico och Finland.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 12

Klimakteriet kopplas av många ihop med minskad sexlust. Påverkas kvinnans sexlust av de minskade hormonmängderna?

Kvinnors förmåga att reagera vid sexuell tändning är lika stor och snabb hos kvinnor med höga som låga östrogenhalter. De främsta orsakerna till eventuell minskad sexlust är inte kroppsliga utan psykologiska, sociala och kulturella.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 13

Första tecknet på att klimakteriet närmar sig är oftast att mensen blir oregelbunden. Blödningarna kan komma tätare, mängden blod kan upplevas minska eller öka och blödningarna kan bli mer utdragna. Men vad beror den förändrade mensen på?

När kvinnan närmar sig klimakteriet börjar äggstockarna långsamt trappa ned sin produktion av progesteron och östrogen och ägganlagen börjar ta slut. Detta leder till att samspelet mellan äggstockarna och de reglerande hormonerna FSH och LH i hypofysen i hjärnan som tidigare sett till att det blir ägglossning varje månad hamnar i obalans.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 14

Det är inte bara människan som hamnar i klimakteriet, det finns ytterligare ett däggdjur som man vet hamnar i klimakteriet. Vilket?

Späckhuggarhonan har en mycket lång klimakterieperiod. Hon är fertil upp till 30–40 års ålder och kan därefter leva upp till hon blir 90 år. Forskning visar att hon är särskilt viktig för sina vuxna söner. Om mamman dör ökar också dödligheten bland sönerna kraftigt.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 15

När nivåerna med östrogen minskar blir slemhinnorna i underlivet och urinröret tunnare och torrare. Detta kan även innebära att de blir skörare vilket kan ge besvär som sveda, klåda och sparsamma ytliga blödningar. En del kan också ofta känna sig kissnödiga. Vad kallas detta besvär?

Besvär med slemhinnor och urinrör kommer ofta något eller några år efter menopausen. Det finns slidpiller och kräm med östrogen receptfritt på apoteket som kan lindra besvären. Blir man inte tillräckligt våt vid sex finns det neutral olja och glidmedel som hjälpmedel.
(Källa: 1177 och Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Gör om testet
Produkter och rådgivning om klimakteriet, läs mer Produkter och rådgivning om klimakteriet, läs mer