Här kan du utmana dina kunskaper och se vad du egentligen vet om klimakteriet. Förhoppningsvis kommer du också lära dig något nytt på vägen.

Dela och sprid bland dina vänner – och glöm inte att prata om klimakteriet, en fråga som behöver komma ut!

Lycka till!

Starta Klimakteriekollen

Produkter och rådgivning om klimakteriet, läs mer Produkter och rådgivning om klimakteriet, läs mer

En kvinna föds med cirka 1 miljon ägganlag men redan vid puberteten har det minskat till cirka 400 000–500 000 och i 50-årsåldern finns det få kvar. Hur många av det ursprungliga antalet anlag mognar till befruktningsdugliga ägg?

Nästa fråga

Så många som 85 procent av de som går igenom klimakteriet upplever någon form av besvär kopplat till det. Att plötsligt bli mycket varm är ett besvär som kvinnor kan drabbas av. Vad kallas dessa värmeattacker?

Nästa fråga

När nivåerna med östrogen minskar blir slemhinnorna i underlivet och urinröret tunnare och torrare. Detta kan även innebära att de blir skörare vilket kan ge besvär som sveda, klåda och sparsamma ytliga blödningar. En del kan också ofta känna sig kissnödiga. Vad kallas detta besvär?

Nästa fråga

Varje år firas Internationella klimakteriedagen, en dag som uppmärksammar besvär kopplade till klimakteriet. Vilket datum infaller denna dag på?

Nästa fråga

Första tecknet på att klimakteriet närmar sig är oftast att mensen blir oregelbunden. Blödningarna kan komma tätare, mängden blod kan upplevas minska eller öka och blödningarna kan bli mer utdragna. Men vad beror den förändrade mensen på?

Nästa fråga

En kvinnas östrogennivåer minskar i och med klimakteriet men sinar de någonsin?

Nästa fråga

Motion, avslappningsövningar och kognitiv beteendeterapi är exempel på behandlingar som har visat sig i vissa fall lindra klimakteriebesvär. En ytterligare behandling som kan lindra besvär har varit godkänd som smärtlindringsmetod inom svensk sjukvård sedan 1984 och används bland annat vid graviditet och förlossning. Vad heter denna behandling?

Nästa fråga

På Yucatanhalvön lever ett folkslag som inte brottas med klimakteriebesvär utan välkomnar klimakteriet som en viktig fas i en kvinnas liv. Vilket folkslag handlar det om?

Nästa fråga

Hur vi pratar om klimakteriet kan påverka vår bild och upplevelse av det. I Sverige har drygt fyra av tio en negativ bild av klimakteriet men hur många av de som genomgått klimakteriet tror du upplevde det som en besvärlig period?

Nästa fråga

Klimakteriet kopplas oftast till kvinnor och de flesta läkare är idag överens om att mannen inte har ett klimakterium som motsvarar kvinnans. Däremot minskar mäns nivåer av testosteron men betydligt långsammare. Det finns en benämning som ibland används istället för det manliga klimakteriet. Vilket av följande ord är det?

Nästa fråga

Att träna bäckenbottenmuskulaturen kan minska risken för urinläckage och kan upplevas öka känsligheten att njuta av sex. Det finns en övning som hjälper till att träna dessa viktiga delar. Vad kallas denna övning?

Nästa fråga

Orsaken till det kvinnliga klimakteriet är att mängden av ett visst hormon minskar. Vilket hormon är det?

Nästa fråga

Många tycker att det finns fördelar med att komma in i klimakteriet. I en studie fick respondenterna svara på vilka positiva fördelar de ser med klimakteriet. Vilken fördel tror du hamnade överst på listan?

Nästa fråga

Klimakteriet är en övergångsperiod och går att likna vid en slags omvänd pubertet, alltså inte en slutpunkt eller en sjukdom. Perioden brukar börja några år innan mensen upphör och sluta några år efter. I vilken ålder tror du att det är vanligast att hamna i klimakteriet?

Nästa fråga

Det är inte bara människan som hamnar i klimakteriet, det finns ytterligare ett däggdjur som man vet hamnar i klimakteriet. Vilket?

Nästa fråga

Fråga 1

En kvinna föds med cirka 1 miljon ägganlag men redan vid puberteten har det minskat till cirka 400 000–500 000 och i 50-årsåldern finns det få kvar. Hur många av det ursprungliga antalet anlag mognar till befruktningsdugliga ägg?

Cirka 600 ägganlag mognar till befruktningsdugliga ägg, resterande tillbakabildas stegvis och i 50-årsåldern finns det få ägganlag kvar. Det är av denna anledning, möjligheterna att bli gravid minskar ju äldre man blir.
(Källa: 1177)

Fråga 2

Så många som 85 procent av de som går igenom klimakteriet upplever någon form av besvär kopplat till det. Att plötsligt bli mycket varm är ett besvär som kvinnor kan drabbas av. Vad kallas dessa värmeattacker?

Värmevallningar är ett vanligt besvär och kommer som plötsliga vågor av hetta med efterföljande svettningar.
(Källa 1177)

Fråga 3

När nivåerna med östrogen minskar blir slemhinnorna i underlivet och urinröret tunnare och torrare. Detta kan även innebära att de blir skörare vilket kan ge besvär som sveda, klåda och sparsamma ytliga blödningar. En del kan också ofta känna sig kissnödiga. Vad kallas detta besvär?

Besvär med slemhinnor och urinrör kommer ofta något eller några år efter menopausen. Det finns slidpiller och kräm med östrogen receptfritt på apoteket som kan lindra besvären. Blir man inte tillräckligt våt vid sex finns det neutral olja och glidmedel som hjälpmedel.
(Källa: 1177 och Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 4

Varje år firas Internationella klimakteriedagen, en dag som uppmärksammar besvär kopplade till klimakteriet. Vilket datum infaller denna dag på?

Bakom den Internationella klimakteriedagen står International Menopause Society (IMS) i samarbete med Världshälsoorganisationen WHO.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 5

Första tecknet på att klimakteriet närmar sig är oftast att mensen blir oregelbunden. Blödningarna kan komma tätare, mängden blod kan upplevas minska eller öka och blödningarna kan bli mer utdragna. Men vad beror den förändrade mensen på?

När kvinnan närmar sig klimakteriet börjar äggstockarna långsamt trappa ned sin produktion av progesteron och östrogen och ägganlagen börjar ta slut. Detta leder till att samspelet mellan äggstockarna och de reglerande hormonerna FSH och LH i hypofysen i hjärnan som tidigare sett till att det blir ägglossning varje månad hamnar i obalans.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 6

En kvinnas östrogennivåer minskar i och med klimakteriet men sinar de någonsin?

Nivåerna av östrogen hos en kvinna minskar men de sinar faktiskt aldrig.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 7

Motion, avslappningsövningar och kognitiv beteendeterapi är exempel på behandlingar som har visat sig i vissa fall lindra klimakteriebesvär. En ytterligare behandling som kan lindra besvär har varit godkänd som smärtlindringsmetod inom svensk sjukvård sedan 1984 och används bland annat vid graviditet och förlossning. Vad heter denna behandling?

Idag använder sig ett antal sjukhus i Sverige av akupunktur mot klimakteriebesvär. Akupunktur är emellertid fortfarande en omdiskuterad behandlingsmetod.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 8

På Yucatanhalvön lever ett folkslag som inte brottas med klimakteriebesvär utan välkomnar klimakteriet som en viktig fas i en kvinnas liv. Vilket folkslag handlar det om?

Mayaindianerna välkomnar klimakteriet då det är då en kvinnas spirituella egenskaper når sin höjdpunkt och kvinnan i fråga får en högre status i samhället.
(Källa: kvinnoliv.se/postivt-med-klimakteriet/ )

Fråga 9

Hur vi pratar om klimakteriet kan påverka vår bild och upplevelse av det. I Sverige har drygt fyra av tio en negativ bild av klimakteriet men hur många av de som genomgått klimakteriet tror du upplevde det som en besvärlig period?

En av fyra kvinnor som faktiskt har genomgått klimakteriet upplevde det som en besvärlig period.
(Källa: Undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Apoteksgruppen)

Fråga 10

Klimakteriet kopplas oftast till kvinnor och de flesta läkare är idag överens om att mannen inte har ett klimakterium som motsvarar kvinnans. Däremot minskar mäns nivåer av testosteron men betydligt långsammare. Det finns en benämning som ibland används istället för det manliga klimakteriet. Vilket av följande ord är det?

Andropausen hade sin högkonjunktur på 90-talet då en rad vetenskapliga artiklar publicerades och Andropaussällskapet bildades. Även speciella andropauskliniker öppnade, bland annat i USA, Indien, Australien, Mexico och Finland.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 11

Att träna bäckenbottenmuskulaturen kan minska risken för urinläckage och kan upplevas öka känsligheten att njuta av sex. Det finns en övning som hjälper till att träna dessa viktiga delar. Vad kallas denna övning?

Denna övning heter knipövning och är en färskvara som helst ska göras dagligen.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 12

Orsaken till det kvinnliga klimakteriet är att mängden av ett visst hormon minskar. Vilket hormon är det?

Det är könshormonet östrogen som minskar i kroppen och stannar sedan på en lägre nivå resten av livet.
(Källa: 1177)

Fråga 13

Många tycker att det finns fördelar med att komma in i klimakteriet. I en studie fick respondenterna svara på vilka positiva fördelar de ser med klimakteriet. Vilken fördel tror du hamnade överst på listan?

I en stor undersökning bland svenska kvinnor och män svarar majoriteten att det som är positivt med klimakteriet är att kvinnor slipper få mens.
(Källa: Undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Apoteksgruppen)

Fråga 14

Klimakteriet är en övergångsperiod och går att likna vid en slags omvänd pubertet, alltså inte en slutpunkt eller en sjukdom. Perioden brukar börja några år innan mensen upphör och sluta några år efter. I vilken ålder tror du att det är vanligast att hamna i klimakteriet?

Exakt när klimakteriet infaller är svårt att säga men de flesta kvinnor kommer i klimakteriet mellan 45–57 års ålder. Exakt varför det skiljer sig så mycket vet man inte riktigt, det kan bero på arv men även på livsstil.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av och 1177)

Fråga 15

Det är inte bara människan som hamnar i klimakteriet, det finns ytterligare ett däggdjur som man vet hamnar i klimakteriet. Vilket?

Späckhuggarhonan har en mycket lång klimakterieperiod. Hon är fertil upp till 30–40 års ålder och kan därefter leva upp till hon blir 90 år. Forskning visar att hon är särskilt viktig för sina vuxna söner. Om mamman dör ökar också dödligheten bland sönerna kraftigt.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Gör om testet
Produkter och rådgivning om klimakteriet, läs mer Produkter och rådgivning om klimakteriet, läs mer