Här kan du utmana dina kunskaper och se vad du egentligen vet om klimakteriet. Förhoppningsvis kommer du också lära dig något nytt på vägen.

Dela och sprid bland dina vänner – och glöm inte att prata om klimakteriet, en fråga som behöver komma ut!

Lycka till!

Starta Klimakteriekollen

Produkter och rådgivning om klimakteriet, läs mer Produkter och rådgivning om klimakteriet, läs mer

När nivåerna med östrogen minskar blir slemhinnorna i underlivet och urinröret tunnare och torrare. Detta kan även innebära att de blir skörare vilket kan ge besvär som sveda, klåda och sparsamma ytliga blödningar. En del kan också ofta känna sig kissnödiga. Vad kallas detta besvär?

Nästa fråga

I vissa delar av världen ser kvinnor faktiskt fram emot klimakteriet, vilket likställs med frihet. I vilket land är detta ett vanligt tankesätt?

Nästa fråga

Det är inte bara människan som hamnar i klimakteriet, det finns ytterligare ett däggdjur som man vet hamnar i klimakteriet. Vilket?

Nästa fråga

Klimakteriet kopplas oftast till kvinnor och de flesta läkare är idag överens om att mannen inte har ett klimakterium som motsvarar kvinnans. Däremot minskar mäns nivåer av testosteron men betydligt långsammare. Det finns en benämning som ibland används istället för det manliga klimakteriet. Vilket av följande ord är det?

Nästa fråga

Det finns en rad påståenden kring klimakteriet. Ett är att om man får mens tidigt innebär det att man även går in i klimakteriet tidigt. Sant eller falskt?

Nästa fråga

På Yucatanhalvön lever ett folkslag som inte brottas med klimakteriebesvär utan välkomnar klimakteriet som en viktig fas i en kvinnas liv. Vilket folkslag handlar det om?

Nästa fråga

Kost, livsstil och en positiv inställning kan påverka upplevelsen av klimakteriet. I Asien ser man i de flesta fall med vördnad på en kvinnas åldrande. I Asien kallas klimakteriet något annat, vad?

Nästa fråga

Så många som 85 procent av de som går igenom klimakteriet upplever någon form av besvär kopplat till det. Att plötsligt bli mycket varm är ett besvär som kvinnor kan drabbas av. Vad kallas dessa värmeattacker?

Nästa fråga

Att träna bäckenbottenmuskulaturen kan minska risken för urinläckage och kan upplevas öka känsligheten att njuta av sex. Det finns en övning som hjälper till att träna dessa viktiga delar. Vad kallas denna övning?

Nästa fråga

En kvinnas östrogennivåer minskar i och med klimakteriet men sinar de någonsin?

Nästa fråga

Varje år firas Internationella klimakteriedagen, en dag som uppmärksammar besvär kopplade till klimakteriet. Vilket datum infaller denna dag på?

Nästa fråga

En kvinna föds med cirka 1 miljon ägganlag men redan vid puberteten har det minskat till cirka 400 000–500 000 och i 50-årsåldern finns det få kvar. Hur många av det ursprungliga antalet anlag mognar till befruktningsdugliga ägg?

Nästa fråga

Många tycker att det finns fördelar med att komma in i klimakteriet. I en studie fick respondenterna svara på vilka positiva fördelar de ser med klimakteriet. Vilken fördel tror du hamnade överst på listan?

Nästa fråga

Cirka 1 procent av alla kvinnor går in i klimakteriet innan de fyllt 40 år och 1 promille innan de fyllt 30 år. Vad kallas det tidiga klimakteriet?

Nästa fråga

Klimakteriet kopplas av många ihop med minskad sexlust. Påverkas kvinnans sexlust av de minskade hormonmängderna?

Nästa fråga

Fråga 1

När nivåerna med östrogen minskar blir slemhinnorna i underlivet och urinröret tunnare och torrare. Detta kan även innebära att de blir skörare vilket kan ge besvär som sveda, klåda och sparsamma ytliga blödningar. En del kan också ofta känna sig kissnödiga. Vad kallas detta besvär?

Besvär med slemhinnor och urinrör kommer ofta något eller några år efter menopausen. Det finns slidpiller och kräm med östrogen receptfritt på apoteket som kan lindra besvären. Blir man inte tillräckligt våt vid sex finns det neutral olja och glidmedel som hjälpmedel.
(Källa: 1177 och Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 2

I vissa delar av världen ser kvinnor faktiskt fram emot klimakteriet, vilket likställs med frihet. I vilket land är detta ett vanligt tankesätt?

I Botswana har man ofta en positiv syn på klimakteriet. Man slipper tänka på mensen och på att bli gravid igen. Kanske är det just det positiva tankesättet som gör att det är ovanligt med klimakteriebesvär i Botswana?
(Källa: kvinnoliv.se/postivt-med-klimakteriet/ )

Fråga 3

Det är inte bara människan som hamnar i klimakteriet, det finns ytterligare ett däggdjur som man vet hamnar i klimakteriet. Vilket?

Späckhuggarhonan har en mycket lång klimakterieperiod. Hon är fertil upp till 30–40 års ålder och kan därefter leva upp till hon blir 90 år. Forskning visar att hon är särskilt viktig för sina vuxna söner. Om mamman dör ökar också dödligheten bland sönerna kraftigt.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 4

Klimakteriet kopplas oftast till kvinnor och de flesta läkare är idag överens om att mannen inte har ett klimakterium som motsvarar kvinnans. Däremot minskar mäns nivåer av testosteron men betydligt långsammare. Det finns en benämning som ibland används istället för det manliga klimakteriet. Vilket av följande ord är det?

Andropausen hade sin högkonjunktur på 90-talet då en rad vetenskapliga artiklar publicerades och Andropaussällskapet bildades. Även speciella andropauskliniker öppnade, bland annat i USA, Indien, Australien, Mexico och Finland.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 5

Det finns en rad påståenden kring klimakteriet. Ett är att om man får mens tidigt innebär det att man även går in i klimakteriet tidigt. Sant eller falskt?

Detta är en myt, tidpunkten för när man går in i puberteten och klimakteriet påverkas inte av samma faktorer så detta samband finns inte.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 6

På Yucatanhalvön lever ett folkslag som inte brottas med klimakteriebesvär utan välkomnar klimakteriet som en viktig fas i en kvinnas liv. Vilket folkslag handlar det om?

Mayaindianerna välkomnar klimakteriet då det är då en kvinnas spirituella egenskaper når sin höjdpunkt och kvinnan i fråga får en högre status i samhället.
(Källa: kvinnoliv.se/postivt-med-klimakteriet/ )

Fråga 7

Kost, livsstil och en positiv inställning kan påverka upplevelsen av klimakteriet. I Asien ser man i de flesta fall med vördnad på en kvinnas åldrande. I Asien kallas klimakteriet något annat, vad?

Kvinnor i Asien besväras inte av klimakteriet på samma sätt som vi gör. Bidragande faktorer kan vara värderingar och förväntningar men även livsstil och kost spelar in.
(Källa: kvinnoliv.se/postivt-med-klimakteriet/ )

Fråga 8

Så många som 85 procent av de som går igenom klimakteriet upplever någon form av besvär kopplat till det. Att plötsligt bli mycket varm är ett besvär som kvinnor kan drabbas av. Vad kallas dessa värmeattacker?

Värmevallningar är ett vanligt besvär och kommer som plötsliga vågor av hetta med efterföljande svettningar.
(Källa 1177)

Fråga 9

Att träna bäckenbottenmuskulaturen kan minska risken för urinläckage och kan upplevas öka känsligheten att njuta av sex. Det finns en övning som hjälper till att träna dessa viktiga delar. Vad kallas denna övning?

Denna övning heter knipövning och är en färskvara som helst ska göras dagligen.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 10

En kvinnas östrogennivåer minskar i och med klimakteriet men sinar de någonsin?

Nivåerna av östrogen hos en kvinna minskar men de sinar faktiskt aldrig.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 11

Varje år firas Internationella klimakteriedagen, en dag som uppmärksammar besvär kopplade till klimakteriet. Vilket datum infaller denna dag på?

Bakom den Internationella klimakteriedagen står International Menopause Society (IMS) i samarbete med Världshälsoorganisationen WHO.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 12

En kvinna föds med cirka 1 miljon ägganlag men redan vid puberteten har det minskat till cirka 400 000–500 000 och i 50-årsåldern finns det få kvar. Hur många av det ursprungliga antalet anlag mognar till befruktningsdugliga ägg?

Cirka 600 ägganlag mognar till befruktningsdugliga ägg, resterande tillbakabildas stegvis och i 50-årsåldern finns det få ägganlag kvar. Det är av denna anledning, möjligheterna att bli gravid minskar ju äldre man blir.
(Källa: 1177)

Fråga 13

Många tycker att det finns fördelar med att komma in i klimakteriet. I en studie fick respondenterna svara på vilka positiva fördelar de ser med klimakteriet. Vilken fördel tror du hamnade överst på listan?

I en stor undersökning bland svenska kvinnor och män svarar majoriteten att det som är positivt med klimakteriet är att kvinnor slipper få mens.
(Källa: Undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Apoteksgruppen)

Fråga 14

Cirka 1 procent av alla kvinnor går in i klimakteriet innan de fyllt 40 år och 1 promille innan de fyllt 30 år. Vad kallas det tidiga klimakteriet?

Prematur ovarian failure (POF) innebär att en kvinna kommer i klimakteriet före 40 års ålder. Man vet inte säkert vad POF beror på men det finns viss ärftlighet. Vidare kan vissa sjukdomar, skador på äggstockarna eller kromosomavvikelser vara bidragande faktorer.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 15

Klimakteriet kopplas av många ihop med minskad sexlust. Påverkas kvinnans sexlust av de minskade hormonmängderna?

Kvinnors förmåga att reagera vid sexuell tändning är lika stor och snabb hos kvinnor med höga som låga östrogenhalter. De främsta orsakerna till eventuell minskad sexlust är inte kroppsliga utan psykologiska, sociala och kulturella.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Gör om testet
Produkter och rådgivning om klimakteriet, läs mer Produkter och rådgivning om klimakteriet, läs mer