Här kan du utmana dina kunskaper och se vad du egentligen vet om klimakteriet. Förhoppningsvis kommer du också lära dig något nytt på vägen.

Dela och sprid bland dina vänner – och glöm inte att prata om klimakteriet, en fråga som behöver komma ut!

Lycka till!

Starta Klimakteriekollen

Produkter och rådgivning om klimakteriet, läs mer Produkter och rådgivning om klimakteriet, läs mer

Hur vi pratar om klimakteriet kan påverka vår bild och upplevelse av det. I Sverige har drygt fyra av tio en negativ bild av klimakteriet men hur många av de som genomgått klimakteriet tror du upplevde det som en besvärlig period?

Nästa fråga

Många tycker att det finns fördelar med att komma in i klimakteriet. I en studie fick respondenterna svara på vilka positiva fördelar de ser med klimakteriet. Vilken fördel tror du hamnade överst på listan?

Nästa fråga

Det har visat sig att kvinnor som motionerar ofta har mindre besvär. Hur många gånger i veckan tror du att man behöver motionera för att lindra besvären?

Nästa fråga

Det är inte bara människan som hamnar i klimakteriet, det finns ytterligare ett däggdjur som man vet hamnar i klimakteriet. Vilket?

Nästa fråga

När nivåerna med östrogen minskar blir slemhinnorna i underlivet och urinröret tunnare och torrare. Detta kan även innebära att de blir skörare vilket kan ge besvär som sveda, klåda och sparsamma ytliga blödningar. En del kan också ofta känna sig kissnödiga. Vad kallas detta besvär?

Nästa fråga

Att träna bäckenbottenmuskulaturen kan minska risken för urinläckage och kan upplevas öka känsligheten att njuta av sex. Det finns en övning som hjälper till att träna dessa viktiga delar. Vad kallas denna övning?

Nästa fråga

Varje år firas Internationella klimakteriedagen, en dag som uppmärksammar besvär kopplade till klimakteriet. Vilket datum infaller denna dag på?

Nästa fråga

En kvinna föds med cirka 1 miljon ägganlag men redan vid puberteten har det minskat till cirka 400 000–500 000 och i 50-årsåldern finns det få kvar. Hur många av det ursprungliga antalet anlag mognar till befruktningsdugliga ägg?

Nästa fråga

Sättet att se på klimakteriet har skiftat under historiens gång. Idag är de flesta eniga om att klimakteriet inte ska betraktas som en sjukdom samtidigt som besvären inte ska bagatelliseras. Det finns olika behandlingar för kvinnor som upplever besvär. En av dessa behandlingar innebär att man använder ett hormon, vilket?

Nästa fråga

På Yucatanhalvön lever ett folkslag som inte brottas med klimakteriebesvär utan välkomnar klimakteriet som en viktig fas i en kvinnas liv. Vilket folkslag handlar det om?

Nästa fråga

Klimakteriet kopplas av många ihop med minskad sexlust. Påverkas kvinnans sexlust av de minskade hormonmängderna?

Nästa fråga

Det finns en rad påståenden kring klimakteriet. Ett är att om man får mens tidigt innebär det att man även går in i klimakteriet tidigt. Sant eller falskt?

Nästa fråga

Kost, livsstil och en positiv inställning kan påverka upplevelsen av klimakteriet. I Asien ser man i de flesta fall med vördnad på en kvinnas åldrande. I Asien kallas klimakteriet något annat, vad?

Nästa fråga

Orsaken till det kvinnliga klimakteriet är att mängden av ett visst hormon minskar. Vilket hormon är det?

Nästa fråga

En kvinnas östrogennivåer minskar i och med klimakteriet men sinar de någonsin?

Nästa fråga

Fråga 1

Hur vi pratar om klimakteriet kan påverka vår bild och upplevelse av det. I Sverige har drygt fyra av tio en negativ bild av klimakteriet men hur många av de som genomgått klimakteriet tror du upplevde det som en besvärlig period?

En av fyra kvinnor som faktiskt har genomgått klimakteriet upplevde det som en besvärlig period.
(Källa: Undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Apoteksgruppen)

Fråga 2

Många tycker att det finns fördelar med att komma in i klimakteriet. I en studie fick respondenterna svara på vilka positiva fördelar de ser med klimakteriet. Vilken fördel tror du hamnade överst på listan?

I en stor undersökning bland svenska kvinnor och män svarar majoriteten att det som är positivt med klimakteriet är att kvinnor slipper få mens.
(Källa: Undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Apoteksgruppen)

Fråga 3

Det har visat sig att kvinnor som motionerar ofta har mindre besvär. Hur många gånger i veckan tror du att man behöver motionera för att lindra besvären?

Det har visat sig att kvinnor som motionerar minst en gång i veckan mår bättre såväl fysiskt som psykiskt än de som inte gör det. Att röra på sig är positivt för humöret och kan lindra svettningar och värmevallningar.
(Källa: 1177)

Fråga 4

Det är inte bara människan som hamnar i klimakteriet, det finns ytterligare ett däggdjur som man vet hamnar i klimakteriet. Vilket?

Späckhuggarhonan har en mycket lång klimakterieperiod. Hon är fertil upp till 30–40 års ålder och kan därefter leva upp till hon blir 90 år. Forskning visar att hon är särskilt viktig för sina vuxna söner. Om mamman dör ökar också dödligheten bland sönerna kraftigt.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 5

När nivåerna med östrogen minskar blir slemhinnorna i underlivet och urinröret tunnare och torrare. Detta kan även innebära att de blir skörare vilket kan ge besvär som sveda, klåda och sparsamma ytliga blödningar. En del kan också ofta känna sig kissnödiga. Vad kallas detta besvär?

Besvär med slemhinnor och urinrör kommer ofta något eller några år efter menopausen. Det finns slidpiller och kräm med östrogen receptfritt på apoteket som kan lindra besvären. Blir man inte tillräckligt våt vid sex finns det neutral olja och glidmedel som hjälpmedel.
(Källa: 1177 och Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 6

Att träna bäckenbottenmuskulaturen kan minska risken för urinläckage och kan upplevas öka känsligheten att njuta av sex. Det finns en övning som hjälper till att träna dessa viktiga delar. Vad kallas denna övning?

Denna övning heter knipövning och är en färskvara som helst ska göras dagligen.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 7

Varje år firas Internationella klimakteriedagen, en dag som uppmärksammar besvär kopplade till klimakteriet. Vilket datum infaller denna dag på?

Bakom den Internationella klimakteriedagen står International Menopause Society (IMS) i samarbete med Världshälsoorganisationen WHO.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 8

En kvinna föds med cirka 1 miljon ägganlag men redan vid puberteten har det minskat till cirka 400 000–500 000 och i 50-årsåldern finns det få kvar. Hur många av det ursprungliga antalet anlag mognar till befruktningsdugliga ägg?

Cirka 600 ägganlag mognar till befruktningsdugliga ägg, resterande tillbakabildas stegvis och i 50-årsåldern finns det få ägganlag kvar. Det är av denna anledning, möjligheterna att bli gravid minskar ju äldre man blir.
(Källa: 1177)

Fråga 9

Sättet att se på klimakteriet har skiftat under historiens gång. Idag är de flesta eniga om att klimakteriet inte ska betraktas som en sjukdom samtidigt som besvären inte ska bagatelliseras. Det finns olika behandlingar för kvinnor som upplever besvär. En av dessa behandlingar innebär att man använder ett hormon, vilket?

För den som har stora problem med värmevallningar, sömn och svettningar finns tabletter, gel och plåster med östrogen som minskar besvären. Dessa behandlingar ska endast göras under en begränsad tid då man sett att risken för bröstcancer kan öka om man använder östrogen under många år.
(Källa: 1177 och Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 10

På Yucatanhalvön lever ett folkslag som inte brottas med klimakteriebesvär utan välkomnar klimakteriet som en viktig fas i en kvinnas liv. Vilket folkslag handlar det om?

Mayaindianerna välkomnar klimakteriet då det är då en kvinnas spirituella egenskaper når sin höjdpunkt och kvinnan i fråga får en högre status i samhället.
(Källa: kvinnoliv.se/postivt-med-klimakteriet/ )

Fråga 11

Klimakteriet kopplas av många ihop med minskad sexlust. Påverkas kvinnans sexlust av de minskade hormonmängderna?

Kvinnors förmåga att reagera vid sexuell tändning är lika stor och snabb hos kvinnor med höga som låga östrogenhalter. De främsta orsakerna till eventuell minskad sexlust är inte kroppsliga utan psykologiska, sociala och kulturella.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 12

Det finns en rad påståenden kring klimakteriet. Ett är att om man får mens tidigt innebär det att man även går in i klimakteriet tidigt. Sant eller falskt?

Detta är en myt, tidpunkten för när man går in i puberteten och klimakteriet påverkas inte av samma faktorer så detta samband finns inte.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Fråga 13

Kost, livsstil och en positiv inställning kan påverka upplevelsen av klimakteriet. I Asien ser man i de flesta fall med vördnad på en kvinnas åldrande. I Asien kallas klimakteriet något annat, vad?

Kvinnor i Asien besväras inte av klimakteriet på samma sätt som vi gör. Bidragande faktorer kan vara värderingar och förväntningar men även livsstil och kost spelar in.
(Källa: kvinnoliv.se/postivt-med-klimakteriet/ )

Fråga 14

Orsaken till det kvinnliga klimakteriet är att mängden av ett visst hormon minskar. Vilket hormon är det?

Det är könshormonet östrogen som minskar i kroppen och stannar sedan på en lägre nivå resten av livet.
(Källa: 1177)

Fråga 15

En kvinnas östrogennivåer minskar i och med klimakteriet men sinar de någonsin?

Nivåerna av östrogen hos en kvinna minskar men de sinar faktiskt aldrig.
(Källa: Hej Klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av)

Gör om testet
Produkter och rådgivning om klimakteriet, läs mer Produkter och rådgivning om klimakteriet, läs mer